« Home | dan dan ramazan ! » | Teşekkür ediyorum çokça Kâni abime... » | Ödüllü bulmaca » | leyla'yı bul la kardaş :p » | artismisin nesin Polemon... » | bazı şiirler de bekleyemiyor yağmurun dinmesini! » | yensen de yenilsen de... » | Arjantin: 6 - Sırbıstan Karadağ: 0 » | 15 Haziranın bir diğer önemi.. » | "Hemen bir sigara yak da öyle konuşalım, bir başa ... »

Reklamlar

abone olalım. sağlam ve eğik durmayan bir edebiyat dergisi.

İSTANBUL BİR NOKTA
Hiç de adımızı birilerine duyurma ve paylaşılan popülerlik pastasından pay kapma gibi bir niyetimiz / amacımız / ereğimiz gayemiz yok. Adını cilalama, yenilgilerle dolu ve muhayyel alemlere kaçarak bu yenilgileri örterek zaaflarını örtme ve de böylelikle korunaklı serin alan şehvetini yaşamak kaygısı içerisinde değiliz. Biçimin, biçemin ve böylelikle şaşırtarak edimlerimizi eylemlerimizi abartmanın da peşinde değiliz; peşindeyiz sürekli devinim içerisinde olan akışın ötesini berisini yani ruhunu ele geçirmenin. Olmanın. Lisanın, dinin, merkez noktasından anayolundan ara sokaklarına değin kolaçan ederek, verilmiş ve verilmekte olan kelimeleri/sözcükleri içimizin harmanında harmanlayarak ve ruhumuzun potasında eritip yeni kalıplara dökerek bu dilden kendimizi yeni bir oluşa ulaştırmak ve karanlığımızı aydınlığımızla bezemek çabası. Varoluşsal duruşuyla birimden sonsuza uzanan durağan noktayı açımlayarak vurgulamak. İnceltip rafine hale getirelim: Edebiyatın öz damarı ile insanın öz damarı ve tüm varlıkların ilintilerini/ilişkilerini buluşturarak �TEK�çi� bakış / duruş / biliş / inanış / algılayış / idrak içinde üretilenleri, bu bilincin verimlerini sunmak. Bir el gökte bir el yerde dönüp dururken döndürüp durmak dünyayı da. Nicelik değil nitelik, güncel değil sonsuzluk, çokluk değil teklik esaslı bir dergi yayımlama uğraşı. Bir de, böyle olduğu için böyle. Kekelememizden bir şey anlamayan sözümüzden de bir şey anlamaz. Esenlikle.